Microsoft Azure

Oppsett av serverless i Microsoft Azure kunne neppe vært enklere!

Et solid stalltips er å følge denne superenkle guiden

Lite pro-tip: meget behagelig å sette opp continous integration ved push til f.eks bitbucket git-repo. Kan også være fint å debugge lokalt

Sjekk også ut “CORS”-settings

Absolutt minimum kode-eksempel random-bot javascript

function doSomethingRandom(){
  var commands = [
    "rotate-right",
    "rotate-left",
    "advance",
    "retreat",
    "shoot"
  ];
  var rnd = Math.floor(Math.random() * 5);

  return commands[rnd];
}

function info(){
  return {
    name: "Mr. Randombird",
    team: "The best team"
  }
}

function action (body){
  return {
      command: doSomethingRandom()
      };
}

function getBody(req){
  if(req.query.path ==='/command'){
    return action(req);
  }
  if(req.query.path ==='/info'){
    return info();
  }
}


// tenk hvis f.eks funksjon-url'en er /api/HttpTriggerJS?path= (også legger spillet på /command og /info)
module.exports = function (context, req) {

  context.log('JavaScript HTTP trigger function processed a request.', req.body);
  context.res = {
    body: getBody(req)
  };
  context.done();
};

For dere som liker javascript anbefales også denne artikkelen med masse tips

Les litt om function.json for routes osv

Sjekk Http-trigger config

(Alt dette settes i function.json)

{
  "name": "req",
  "type": "httpTrigger",
  "direction": "in",
  "authLevel": "anonymous",
  "methods": [ "get", "post" ]
}

Ressurser: